Me palvelemme - We serve
Lions Club Tyrnävä r.y.
LC TYRNÄVÄ TOIMINTASUUNNITELMA
 
Toiminta-ajatus (missio)
 • Jatkamme perinteisiä klubiaktiviteetteja ja pyrimme saamaan edellisellä kaudella aloitetut uudet aktiviteetit vakiintumaan pysyväksi aktiviteetiksi.
 • Yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa pyrimme tukemaan paikallista lapsi- ja nuorisotyötä, avustaa paikallisia vähävaraisia ja muita apua ja tukea tarvitsevia.
 • Luoda ja ylläpitää hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten samoin kuin kaikkien ihmisten kesken.
 
 
Tavoitetila (visio)
 • Kehittää ja tarvittaessa muuttaa klubin perinteistä toimintatapaa klubin sääntöjen puitteissa.
 
 
Tavoite ja toimenkuva
 • Ylläpitää ja kehittää yhteistyösuhteita klubin jo olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan solmia uusia yhteistyösuhteita muiden toimijoiden kanssa.
 • Hankkia tuleviin aktiviteetteihin, kuten Perunamarkkinoille, tarvittavat toimijat ja yhteistyökumppanit.
 • Toimia osana paikallista, kansallista ja kansainvälistä Lions-toimintaa.
 
 
Painopisteet
 • Perinteiset aktiviteetit ja niiden myötä luotujen avustus- yhteistyötoiminnan jatkaminen.
 • Positiivinen jäsenmäärä.
 
 
Toiminta
 • Klubikokous tarvittaessa kuukauden 2. keskiviikkona .
 • Hallituksen kokous kuukauden 2. keskiviikkona.
 • Vuosikokous lokakuussa.
 • Vaalikokous huhtikuussa.
 • Komiteoiden kokoukset tarpeen mukaan.
 • Aktiivinen aktiviteetteihin osallistuminen.
 • Avoin ilmapiiri klubin toiminnan ylläpitämiseksi ja tarvittaessa kehittämiseksi.
 
 
 
 
 
 
Lions Club Tyrnävä
Copyright © Lions Club Tyrnävä 2017 - Webmaster - Päivitetty 2018